หัวหน้างาน คือ ใคร ?

หัวหน้างานคือ…บุคคลที่มีหน้าที่ปกครอง ดูแล แนะนำ มอบหมาย ติดตามงาน สร้างขวัญกำลังใจ

ให้คุณ ให้โทษ แก่ ลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เพื่อให้งานและลูกน้องดำเนินไปอย่าง 

ราบรื่น และ ประสบผลสำเร็จ

หรือพูดง่าย ๆ หัวหน้างานมีหน้าที่รับคำสั่งจากเบื้องบน

และนำมาถ่ายทอดให้กับลูกน้องตนเองในการทำงานต่าง ๆ

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ทั้งนี้หัวหน้างานที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติ อะไรบ้าง

เพื่อให้งาน ราบรื่น และ ประสบผลสำเร็จทั้งนี้หัวหน้างานที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติ คือ

 

1. หัวหน้างานที่ดี ควรมีความรู้ เชี่ยวชาญในงาน

2. หัวหน้างานที่ดี ต้องรู้จักคิดวางแผน (นักคิด)

3. หัวหน้างานที่ดีต้องมีทักษะ ความสามารถ ในเชิงบังคับบัญชา การจัดการ ( ผู้บริหาร ผู้จัดการ )

4. หัวหน้างานที่ดีต้องมีศิลปะในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี( เป็นผู้นำ & นักแสดง )

เราลองมาดูความหมายกันครับว่าคุณสมบัติที่ดี 4 ข้อ คืออะไรบ้าง  เริ่มจาก

 

1. หัวหน้างานที่ดี ควรมีความรู้ เชี่ยวชาญในงาน

ก่อนที่เราจะก้าวขึ้นสู่หัวหน้างานนั้น ผมเชื่อว่าเราจะต้องเป็นพนักงานที่ดีมาก ๆ เลยครับ

ดังนั้นเมื่อเราเป็นพนักงานที่ดี เราก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานที่ดีได้

และการที่เราเป็นหัวหน้างานได้นั้น ผมเชื่อว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ซึ่งผู้บังคับบัญชาของตัวเราคงเห็นว่า ตัวเรานั้นมีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

จนได้โอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งเมื่อเราได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วก็ควรจะเป็นหัวหน้าที่ดี อย่าให้เขาหาว่า

“เสียพนักงานดี ๆ ไปหนึ่งคน แต่ได้หัวหน้าเลว ๆ มาหนึ่งคน”   เชื่อผมเถอะ !!

 

2. หัวหน้างานที่ดี ต้องรู้จักคิดวางแผน (นักคิด)

การเป็นหัวหน้างานที่ดีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จัก คิดก่อนทำ 
นั่นคือ การวางแผนงานให้เป็นทุก ๆ ครั้งที่มอบหมายงานให้ลูกน้องไปดำเนินการ หัวหน้างานต้องรู้จัก

  • คิดให้เป็นไม่ว่าจะเป็นการพูดกับลูกน้อง
  • คิดให้เป็นไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงานกับลูกน้อง
  • คิดให้เป็นไม่ว่าจะเป็นการสอนงานกับลูกน้อง
  • คิดให้เป็นไม่ว่าจะลงโทษกับลูกน้องที่ทำผิด
  • คิดให้เป็นก่อนที่จะรายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
  • หรือคิดให้เป็นแม้กระทั่งจะชมเชย หรือการให้รางวัลกับลูกน้อง

ซึ่งต้องมีทักษะการคิดอยู่เสมอ และที่สำคัญหัวหน้างานต้องรู้จักคิดบวก (Positive Thinking)

หนักแน่นกับคำพูดของลูกน้องบางคน ไม่หูเบาโดยขาดการคิดวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วน

ไม่อย่างนั้นลูกน้องเขาจะหาว่า ลำเอียง เชื่อผมเถอะ !!

 

3.หัวหน้างานที่ดีต้องมีทักษะ ความสามารถ ในเชิงบังคับบัญชา การจัดการ ( ผู้บริหาร ผู้จัดการ )

หัวหน้างานนับว่าเป็นตำแหน่งบังคับบัญชา ระดับต้น ดังนั้นสิ่งที่หัวหน้างานที่ดีควรมี นั่นคือ

ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ เพราะหัวหน้างานก็คล้าย ๆ กับแซนวิช

ที่ต้องอยู่ตรงกลางแบกความกดดันจาก ข้างบน นั่นคือผู้บริหาร และข้างล่าง นั้นคือ ผู้ใต้บังคับบัญชา

หัวหน้างานจึงต้องรู้จักบริหารทั้ง 2 ส่วนให้เกิดความสมดุล และสามารถนำพาองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

ถ้าองค์กรใดมีหัวหน้างานที่ดีและเก่ง งานก็จะบรรลุผล 

คนในความดูแลก็เกิดความสุข องค์กรก้าวหน้าตามที่คาดหวังแน่นอน 

แต่องค์กรใดหัวหน้างานยังไม่ดีไม่เก่ง ก็จะมีปัญหาทั้งคนทั้งงาน องค์กรก็จะเกิดปัญหาได้ครับ

เชื่อผมเถอะ !!

 

4. หัวหน้างานที่ดีต้องมีศิลปะในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี  ( เป็นผู้นำ & นักแสดง )

ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างหนึ่งที่หัวหน้างานควรต้องมี นั่นคือ 

ทักษะการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกันในองค์กร

เพราะถ้าหัวหน้างานไม่รู้จักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง 

การอยู่ร่วมกันในองค์กรของหัวหน้างานและลูกน้องก็คงจืดชืดไร้รสชาติ

แต่ถ้าหัวหน้างานรู้จักสร้างสรรค์ให้องค์กรมีแต่รอยยิ้มทั้งกับลูกน้องหรือแผนกข้างเคียง

โดยอาจเริ่มจากจุดเล็ก ๆ นั่นคือแผนกตนเอง และผมเชื่อว่าด้วยการสร้างองค์กรเล็ก ๆ

แม้เพียงแผนกตนเองให้แผนกข้างเคียงได้รับพลังแห่งความสุขในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งจาก

หนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสาม และแพร่กระจายไปทั่งทั้งองค์กร ก็คงเป็นเรื่องที่น่ายินดี

หากวันนี้เราเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ งานย่อมราบรื่น และประสบผลสำเร็จ แน่นอนครับ

เชื่อผมเถอะ !!

 

“กองทัพที่ดีย่อมต้องมีขุนพลที่เก่งกาจ ซึ่งหัวหน้างานก็เปรียบเสมือนขุนพลที่ควบคุมกองทัพแนวหน้าในการต่อสู้กับข้าศึก

ดังนั้นถ้าขุนพลเก่งกล้าก็สามารถนำพลทหารซึ่งเปรียบเสมือนผู้ใต้บังคับบัญชานำพาให้กองทัพเกรียงไกรได้”

 

มาเรียนรู้หลักการเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ กับคอรส์ In - House Training

10 Tools For Supervisory Skill เพื่อสร้าง DNA ที่ดีให้หัวหน้างานครับ

สนใจขอรายละเอียดได้ที่ คุณจิราวรรณ โทร 083-0445337

 

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ 

(กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,985