เคล็ดลับความสำเร็จในการเป็นพนักงานมืออาชีพ

การทำงานในทุก ๆ สายอาชีพ
ควรคิดถึง 4 เรื่องเพื่อพาเราก้าวไปข้างหน้าครับ
 
1.คำนึงถึงการทำงานที่เน้นเป้าหมาย
 
เน้นความท้าทายมากกว่าทำงานในจุดเดิม ๆ ที่ไม่เกิดการพัฒนาตนเอง
 
งานยาก คือ งานที่ทำให้เราเก่งขึ้นเพราะเราต้องใช้ทักษะในการคิดเชิงการแก้ไขปัญหา
การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงกลยุทธ์มาปรับให้เราไขปัญหานั้นจนผ่านพ้นไปได้
 
อย่าเสียเวลากับงานที่คนส่วนใหญ่ก็ทำได้
แต่จงให้ค่ากับงานที่สร้างโอกาสให้เราได้เติบโตครับ
 
2.คำนึงถึงความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 
ปัญหาทุกอย่างจะน้อยลง ให้เราสร้างระบบการทำงานที่ดี
รู้จักวางแผน ป้องกัน และคาดการณ์ เพื่อทำให้ฉุกคิดในการมองรอบ ๆ ด้าน
มากกว่าเชื่อมั่นในความคิดทางเดียว
 
การทำงานต้องเน้นที่คุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ
คุณภาพเท่านั้นที่ลูกค้าจะซื้อซ้ำและบอกต่อ
ให้เกิดงานชิ้นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
อย่ายึดติดที่ประสบการณ์ ให้ใช้ประสบการณ์เป็นเพียงข้อคิด
แต่ให้ใช้ความรู้ใช้ยุคปัจจุบันเพื่อการปรับใช้ในการทำงานให้ดีขึ้น
ดังนั้น จงพัฒนาตนเองตนเองเพื่อทำงานผิดพลาดน้อยที่สุดครับ
 
2 ข้อแรกผมเน้นไปที่ตัวงาน เร็ว + คุณภาพ
 
มาดู 2 ข้อสุดท้ายที่ผมจะเน้นฝั่ง คน บ้างครับ
เพราะต่อให้เก่งงานแค่ไหนก็ทำงานตัวคนเดียวไม่ได้
เราต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น หัวหน้างาน ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานทั้งแผนกตนเองและแผนกผู้อื่น
 
3.คำนึงถึงการสื่อสารสร้างมนุษย์สัมพันธ์
 
การสื่อสารนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ ในการทำงานร่วมกัน
เพราะหากไม่สื่อสาร ไม่รับฟัง ใช้แต่อคติ ย่อมทำให้เกิดความเสียหาย
และล่าช้าต่อการส่งมอบงานให้คนอื่น ๆ โดยเฉพาะลูกค้าภายนอกที่ต้องรับงานต่อจากเรา
 
การสื่อสารที่ดีนั้น สิ่งที่เราควรทำ คือ การสื่อสารแบบ 2 ทาง
มากกว่าสื่อสารทางเดียว และไม่สนใจผู้รับสารว่าจะเข้าใจ
ต้นทางจากสารที่เราหรือไม่ ซึ่งควรมีการทวนสอบสารนั้น ๆ
ย่อมทำให้ลดปัญหาการขัดแย้งได้ในอนาคตครับ
 
และมนุษย์สัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้ ควรอ่อนน้อมถ่อมตน
ไหว้ให้เห็น ขอบคุณให้เป็น ขอโทษเมื่อเกิดความผิดพลาด
รวมถึงมีรอยยิ้มบนใบหน้าบ้าง อย่าบึ้งตึงจนคนไม่กล้าเดินเข้าหาครับ
 
4.คำนึงถึงการรับฟังและเสียสละ
 
การทำงานเราจะยึดตนเองเพียงอย่างเดียวไม่ได้
ควรมีน้ำเสียสละเพื่อส่วนรวมให้มาก ๆ เพราะมิตรภาพ
จะก่อเกิดจากการทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันที่ไม่ใช่งานหลัก
แต่อาจเป็นงานรอง ๆ เช่นกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท ฯ
ที่ต้องร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานนั้น ๆ หากเราเข้าไป
มีส่วนร่วมให้มาก ๆ บางครั้งมิตรภาพที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผล
ต่อการทำงานในภายภาคหน้าย่อมได้ครับ
 
ผมเชื่อว่า หากเรามีเพื่อนดี มีมิตรแท้ โอกาสจะวิ่งมาหาเรา
เพราะงานบางงานเราไม่มีความรู้ แต่เพื่อนมีความรู้
และเพื่อนจะไม่ช่วยเพื่อนบ้างหรอครับ
 
อีกทั้งการรับฟังปัญหาของเพื่อน เป็นที่พึ่งให้เพื่อนในยามทุกข์ใจ
ย่อมทำให้เกิดมิตรภาพที่ยั่งยืน ถึงแม้เหตุการณ์ที่เพื่อนพบเจอ
เรานั้นจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้ แต่อย่างน้อย
แค่รับฟัง ให้กำลังใจ ย่อมทำให้เพื่อนรู้สึกดีไม่น้อยเลยครับ
 
การให้ อย่าหวังผลตอบแทนในวันที่เขาอ่อนแอ
การับ จงตอบแทนคนให้ในวันที่เราแข็งแรง
 
บทสรุป
 
1.คำนึงถึงการทำงานที่เน้นเป้าหมาย
2.คำนึงถึงความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
3.คำนึงถึงการสื่อสารสร้างมนุษย์สัมพันธ์
4.คำนึงถึงการรับฟังและเสียสละ
 
เชื่อผมเถอะ ++
 
คิดบวก คิดถึง ด็อกเตอร์ฟิช
มงคล กรัตะนุตถะ
วิทยากร นักเขียน กรรมการผู้จัดการ Dr.fish
10 ตุลาคม 2562

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,959