หมวด การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

 

รายละเอียด

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน ที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ (10 Tools for Supervisory Skill)

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร Smart Leader (การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ)

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน การสอนงาน และติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง

 

 

รายละเอียด

 หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการมืออาชีพ 2 วัน

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการประชุมงานประจําวันสําหรับหัวหน้างาน

 

รายละเอียด

หลักสูตร จิตวิทยาและทักษะการสื่อสารของหัวหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายทีม (KPI)

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT เชิงปฏิบัติ 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาทักษะสำหรับพี่เลี้ยงภายในองค์กร

รายละเอียด

หลักสูตร การบริหารคนสำหรับผู้นำอย่างมืออาชีพ

รายละเอียด

หลักสูตร Growth Mindset For Supervisor

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 379,378