หมวด การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

รายละเอียด

หลักสูตร Transformational Leadership

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน ที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ (10 Tools for Supervisory Skill)

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร Smart Leader (การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ)

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน การสอนงาน และติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง

 

 

รายละเอียด

 หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการมืออาชีพ 2 วัน

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการประชุมงานประจําวันสําหรับหัวหน้างาน

 

รายละเอียด

หลักสูตร จิตวิทยาและทักษะการสื่อสารของหัวหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายทีม (KPI)

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน

 


รายละเอียด

หลักสูตร การบริหารคนสำหรับผู้นำอย่างมืออาชีพ

รายละเอียด

หลักสูตร Growth Mindset For Supervisor

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,342