หลักสูตร Growth Mindset For Sale

หลักการและเหตุผล

            ถ้าคุณเอาทุกอย่างไปจากชีวิตของบิล เกตส์ (Bill Gates) และปล่อยเขาไว้ข้างถนน ใน 1 ปีเขาจะกลับมาเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเหมือนเดิม เพราะเขาคือหาเงินเก่ง คำถามคือ ถ้าคุณทำได้เหมือนเขา คุณรวยไปแล้วใช่มั้ย! แต่ทำไมคุณทำเหมือนเขาไม่ได้ เพราะโฟกัสของคุณคืออุปสรรคขวางกั้นทำให้อยากต่อการเติบโต

            สถาบันฝึกอบรม Dr.fish ได้จัดหลักสูตร “Growth Mindset For Sale" เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีคิดแบบก้าวกระโดด พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อหัวหน้างาน ต่อลูกน้อง และที่สำคัญต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ Growth Mindset เป็นแนวคิดเน้นการเติบโต เป็นพลังขับเคลื่อนในการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคมองโลกในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มพนักงานขายที่ต้องพบเจอโจทย์ใหม่ ๆ ในการสร้างความท้าทายเพื่อการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างยอดขายสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนและมีความสุข

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติแบบ Growth Mindset ในการพัฒนาวิธีคิดสร้างยอดขายอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อสร้างทิศทางในการแก้ไขปัญหาทั้งชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนที่เก่งขึ้นด้วยรูปแบบต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้วิธีปั้นตนเองให้เป็นคน 1% ที่สร้างยอดขายทะลุเป้าในทุก ๆ เดือน

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้วิธีคิดความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset และต้องทำอย่างไรให้เกิด Growth Mindset ในทุก ๆ วัน
 2. เรียนรู้การสร้างทัศนคติเชิงบวก Positive Thinking ปรับวิธีคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเจอในแต่ละวัน
 3. เรียนรู้หลักการบริหารอารมณ์เชิงลบ (Emotional Quotient)  ด้วยวิธีคิด The Zones of Regulation
 4. เรียนรู้หลักการเป็นพนักงานมืออาชีพและการทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 5. เรียนรู้สไตล์คนเพื่อการสื่อสารประสานงานสร้างยอดขายให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้า
 6. เรียนรู้เทคนิคการหายอดขายที่คนระดับโลกเขาใช้กัน
 7. เรียนรู้รูปแบบการสร้าง Growth Mindset เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน
 8. Commitment / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

            พนักงานขาย หรือ พนักงานที่อยากประสบความสำเร็จ

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติแบบ Growth Mindset ในการพัฒนาวิธีคิดสร้างยอดขายอย่างยั่งยืน
 2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อสร้างทิศทางในการแก้ไขปัญหาทั้งชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข
 3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนที่เก่งขึ้นด้วยรูปแบบต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน
 4. ผู้เข้าอบรมได้รู้วิธีปั้นตนเองให้เป็นคน 1% ที่สร้างยอดขายทะลุเป้าในทุก ๆ เดือน


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 346,858