บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด

บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ รุ่นที่ 2

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 660,203