บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การสร้างคุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพิชิตกำไรให้องค์กร รุ่นที่ 2

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรสาคร

Visitors: 765,025