บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC รุ่นที่ 2

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 741,187