บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC รุ่นที่ 3

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 753,379