บริษัท เอจีซีไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด

หลักสูตร 4D Supervisory Skill รุ่น 3

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ลำพูน

Visitors: 753,341