บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด

บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด

หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จขององค์กร รุ่นที่ 6

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 765,026