บริษัท โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

หลักสูตร Growth Mindset for Leadership

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Visitors: 753,406