ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

หลักสูตร หลักการนำทีมยุคใหม่ในสไตล์การทำงานแบบ HYBRID

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 741,152