โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

หลักสูตร 10 Tools for Supervisory Skill

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด นครสวรรค์

Visitors: 754,968