บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ปทุมธานี

Visitors: 722,407