บริษัท ไอแทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ไอแทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

หลักสูตร 10 Tools for Supervisory Skill

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ชลบุรี

Visitors: 753,365