บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Up Skills & Re Skills รุ่น 6

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด นครนายก

Visitors: 753,406