บริษัท ล.ไลท์ติ้งกลาส จำกัด

บริษัท ล.ไลท์ติ้งกลาส จำกัด 

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ รุ่นที่ 2

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Visitors: 765,025