บริษัท เจแปน ทรานสปอร์เตชั่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เจแปน ทรานสปอร์เตชั่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

หลักสูตร Communication Skill

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด นนทบุรี

Visitors: 722,407