บริษัท เอสอาร์พี โพลีแพค จำกัด

บริษัท เอสอาร์พี โพลีแพค จํากัด 

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ รุ่นที่ 2

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ระยอง

Visitors: 753,408