บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด

บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง ไทยแลนด์ จำกัด

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรสาคร

Visitors: 754,972