บริษัท เอช-วัน พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอช-วัน พาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด 

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Visitors: 741,194