บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

หลักสูตร ปลุกไฟให้รักองค์กรรักทีม

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-15.30 น. 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Visitors: 765,026