บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Up Skills & Re Skills รุ่น 12

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด นครราชสีมา

Visitors: 741,152