โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการให้บริการที่เป็นเลิศ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ภูเก็ต

Visitors: 753,351