ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก๋า ไซร์ ไอซ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก๋าไซร์ ไอซ์

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สระบุรี

Visitors: 753,355