บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรสาคร

Visitors: 754,985