บริษัท ทำถูก จำกัด

บริษัท ทำถูก จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรปราการ

Visitors: 754,983