กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ.สงขลา

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค 5G (คพอ รุ่นที่ 397)

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ปัตตานี

Visitors: 753,406