กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หลักสูตร New HR-New Skill ในยุค New Normal

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-17.30 น. 

จังหวัด นราธิวาส

Visitors: 753,351