บริษัท พีเอ็มแอลอินเตอร์ จำกัด

บริษัท พีเอ็มแอลอินเตอร์ จำกัด

หลักสูตร Growth Mindset 

วิทยากร อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 754,985