บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC 

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 765,020