บริษัท เบทเตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เบทเตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 754,985