บริษัท เอเบสท์อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เอ.เบสท์อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 765,017