โรงพยาบาลสิชล

โรงพยาบาลสิชล

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด นครศรีธรรมราช

Visitors: 765,018