ภาพแห่งความประทับใจ

ศูนย์สอบ TOEIC

หลักสูตร งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันพุธที่ 2 และ พฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

เวลา 09.00-16.00 , 09.00-15.00 น.

 

บริษัท เบนเลย์ มีเดีย (ไทยแลนด์)

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันพฤหัสบดีที่ 10 และ ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 360,883