หลักสูตร 10 Tools for Supervisory Skill

Magnecomp Precision Technology Public Company Limited

หลักสูตร 10 Tools For Supervisory Skill 2 รุ่น

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม และ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

08.30-15.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 765,021