หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

บริษัท ไทย โอพีพี จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 741,160