บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,351