กล้วย กล้วย ทัวร์ แอนด์ ออร์แกไนเซอร์

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ และทีมงาน

วันอาทิตย์ และ วันจันทร์ที่ 20-21 มกราคม 2562

เวลา 13.00 - 16.00 น. และ 09.00-12.00 น.

 

Visitors: 753,356