บริษัท นัมบุ ซิล (ไทยแลนด์) จํากัด

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มผลผลิตอย่างไคเซ็น

วิทยากร อ.พัฒน์พงษ์ บุษยากร
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,406