บริษัท ศรีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรม จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล

วิทยากร อ.เกษมสิทธิ์  ภูครองตา
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,356