4 เคล็ด (ไม่) ลับ สู่การทำงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

การทำงานในองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงอยู่เสมอ นั่นคือ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครอยาก ย่ำอยู่กับที่ ทำงานไปวัน ๆ (หรือว่ามี)

ซึ่งการทำงานให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงนั่นคือ

การพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

หากเรามองงานที่ทำ มีคุณค่า มีประโยชน์และมุ่งมั่นในการลงมือทำ

โดยคิดถึง 2 ปัจจัยสำคัญ นั่นคือ  สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ + สร้างประสบการณ์

 

1. ความไว้เนื้อเชื่อใจ

โดยเฉพาะกับคนรอบข้าง ไม่ใช่เพียงหัวหน้างานเราเท่านั้น

แต่ทุกคนต้องเชื่อใจเรา ข้อนี้จะได้มา เราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเราโดยรู้จักให้คนอื่นก่อน

ช่วยเหลือคนอื่นก่อน เพราะหากทุกคนเชื่อใจเรา สิ่งที่ตามมา นั่นคือ

 

2. ประสบการณ์ 

ข้อนี้ไม่ได้หามาได้จากการอ่านหนังสือไปวัน ๆ 

แต่เกิดจากการ ลงมือทำ ในทุก ๆ วัน ผิดบ้าง ถูกบ้าง

แต่ระวังอย่าผิดบ่อย ๆ แล้วกัน เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือน !!

ยิ่งทำเยอะ ประสบการณ์ก็แน่นขึ้น

ดังนั้น หากวันนี้ได้รับมอบหมายงานอะไรก็แล้วแต่ จะเกี่ยวข้องกับงานหลักหรือไม่นั้น

ก็รับมาทำเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ แต่ก็อย่าทำงานรองจนลืมงานหลักนะครับ 

เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนอีก 5555

สิ่งที่จะนำมาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจได้นั้น เราต้องรู้จัก 

การทำงานแบบเชิงรุก Proactive มากกว่า Reactive

 

Proactive คือ การทำงานเชิงรุก ที่เราสามารถคิด วางแผน ลงมือทำ

โดยกล้าที่จะคิดแตกต่างอย่างมีเหตุผล กล้านำเสนอ และไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่พบเจอ

 

Reactive คือ การทำงานเชิงรับ ที่วัน ๆ รอแต่คำสั่ง ไม่คิด ไม่วางแผน

เมื่อผิดพลาดก็โทษแต่สิ่งรอบตัวโดยไม่เคยมอง

ตนเองว่าเป็นอย่างไร ซึ่งคนแบบนี้มักจะมีเยอะครับในองค์กร

 

ซึ่งหากเราอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ

จงมองการทำงานโดย ทัศนคติเชิงรุก ให้มากกว่า เชิงรับ

และสิ่งที่จะทำให้เราทำงานเชิงรุก และสามารถสร้างให้ผู้คน รัก เอ็นดู เชื่อใจ ได้นั่นคือ

 

1.มีทัศนคติในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ

คนที่ประสบความสำเร็จ สิ่งที่เขามีอยู่ทุก ๆ วัน นั่นคือ วิธีคิด ครับ

เพราะหากเรามีวิธีคิดที่ดี พฤติกรรมเราย่อมแสดงออกในทางที่ดี

ซึ่งวิธีคิดนั่น ฝึกฝนไม่ยาก โดยเริ่มต้นจากการมองโลกในเชิงบวก (ไม่ใช่โลกสวยนะครับ)

อยู่กับความเป็นจริง เข้าใจปัญหา ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาที่เจอ เข้าใจว่า

ปัญหามีทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้

อะไรที่ควบคุมได้ ต้องพยายามฝ่าปัญหาไปให้ได้ 

ส่วนปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ก็รู้จักดีดทิ้ง ปล่อยวางบ้าง

เชื่อผมเถอะ !! คนที่ประสบความสำเร็จ VS คนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ต่างกันที่วิธีคิดจริง ๆ

 

2. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ผมเชื่อเสมอคนเราต้องยึดหลัก ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 

หมายความว่า รู้จักสร้างมากกว่าขอความช่วยเหลือ

ถึงแม้การสร้างจะยากและใช้เวลา แต่หากทำได้เราจะภูมิใจ อย่ามัวแต่รอให้คนอื่นมาช่วย

เพราะคนทำงานเชิงรุก เขาจะหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 

เพื่อนำมาพัฒนางานและปรับปรุงงานนั้น ๆ ให้ดีขึ้น

เมื่อไหร่ที่เราสร้างจนผู้คนยอมรับ ถึงเวลานั้น จะมีคนยื่นโอกาสมาให้เราจนรับไม่ไหวเลยเชียว

 

3.เชื่อเสมอว่าทุกอย่างเป็นไปได้ (ตามความเป็นจริง)

คนทำงานเชิงรุก มักรู้จักแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ 

เมื่อเห็นโอกาสจะ คิด วางแผน และกล้าตัดสินใจลงมือทำ

เพราะหากมัวแต่คิดแต่ไม่ลงมือทำ ก็เปล่าประโยชน์ครับ แต่ก็ไม่ใช่เห็นโอกาสแล้ว ทำ ทำ และทำ

แบบนั้นเหนื่อยเปล่า คิด วางแผน มองให้รอบด้าน มีข้อมูลในการตัดสินใจ และลงมือทำ

เมื่อทำเราจะเข้าใจ จำไว้ว่า ไม่มีอะไรที่เราทำถูกอยู่เสมอ ผิดพลาดได้ เพื่อรับประสบการณ์

แต่ระวังอย่าผิดพลาดในเรื่องเดิม ๆ ก็พอครับ

 

4.รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ

การให้ผู้อื่นก่อน คือ กุศลที่แรงมาก ๆ ตั้งแต่ผมทำธุรกิจส่วนตัวย่างเข้าปีที่ 4 ผมพบเสมอว่า

การที่เราให้ความรู้ต่อผู้อื่นก่อน สิ่งที่ผมได้รับ คือ ความสุข และความยั่งยืนในธุรกิจที่ทำ

คนทำงานเชิงรุก ต้องรู้จักเดินเข้าหาผู้อื่นบ้าง 

และหยิบยื่นความรู้ไปช่วยเขาในยามที่คนอื่นเดือดร้อน

ยกเว้น เรื่องเงิน ที่ต้องละไว้ เนื่องจากต้องระวังมิตรภาพอาจถูกทำลายจากการผิดใจกัน

แต่หากอยากให้ยืม ผมแนะนำง่าย ๆ คือ ให้ได้เท่าที่ใจเราไม่ทุกข์ 

และพร้อมสละเงินนั้นได้หากเขาไม่คืน

เชื่อผมเถอะ !! เป็นผู้ให้ก่อน แล้วจะได้รับความยั่งยืนในบั้นปลายครับ

 

หวังว่าเคล็ดลับทั้ง 4 ข้อนี้จะทำให้คนที่ผ่านมาอ่านได้นำไปคิด ทบทวน 

เพื่อโอกาสเติบโตในการทำงานนะครับ

ทำงานเชิงรุก ทำให้มาก ๆ มองในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น มีวินัย อดทน โดยเฉพาะ การมีวินัย

เพราะคำ ๆ  นี้ จะทำให้เราเอาชนะอุปสรรค นั่นคือ ใจของเรา ในการเผชิญกับปัญหา

ไม่มีทางเดินไหนจะโรยด้วยกลีบกุหลายครับ อยู่กับความเป็นจริง เข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง และค่อย ๆ ใช้สติในการแก้ไข เราจะค้นพบว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง  เป็นไปได้

หากเราทำงานเชิงรุกครับ

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ 

(กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

 2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,406