เปลี่ยนพนักงานมือสมัครเล่น ...ให้กลายเป็นพนักงานมืออาชีพ

การทำงานในองค์กรย่อมมีหลากหลายความคิด

บางคนคิดเร็ว บางคนคิดช้า บางคนคิดบวก บางคนคิดลบ

ทั้งนี้เมื่อเราเป็นพนักงานกินเงินเดือนจากนายจ้าง

สิ่งที่ต้องคำนึงอยู่เสมอ คือ ความตั้งใจในการทำงาน ความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ทำ

เพราะนั่นบ่งบอกถึง ความเป็นมืออาชีพที่ควรมีเพื่อช่วยกันสร้างให้องค์กรเติบโตสู่กับคู่แข่งในตลาดได้อย่างสวยงาม

อย่าลืมว่า “องค์กรอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ ทว่า องค์กรอยู่ไม่ได้ เราก็อยู่ไม่ได้”

แต่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นมืออาชีพครับ

ยังมีอีกหลายคนในองค์กรที่ยังทำตัวเป็นมือสมัครเล่น

ที่ยังขาดจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน  ทำงานเพียงแค่ได้รับเงินเดือนไปวัน ๆ

ขาดการคิดเชิงรุก และร้ายแรงสุด คือ ขาดความรับผิดชอบในการทำงาน

บทความนี้เราลองมาดู พนักงานมือสมัครเล่นกันครับว่า หน้าตาเป็นอย่างไร

เมื่อรู้แล้ว ก็อย่าไปทำตามนะครับ ระวังนายจ้างเขาจะเรียนเชิญเราหางานทำใหม่ นั่นคือ

 

1.สมอง

คิดลบ คิดช้า ขาดการคิดเชิงรุก มีความเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ทุกครั้งที่ได้รับโจทย์ใหม่ ๆ ในการทำงาน

ความคิด คือ จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมของคนเรา หากเรามีความคิดที่แย่ มองปัญหาแก้ไขไม่ได้

ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ ที่เคยทำ ไม่เปิดรับความคิดใหม่ ๆ ยากครับที่ผลงานจะก้าวหน้าและเติบโตต่อไป

วิธีแก้ไข ให้เป็นพนักงานมืออาชีพ

คิดในเชิงบวก มองปัญหามีทางแก้ไข มองทุกอย่างสามารถทำได้ 

กล้าเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาความคิด

ให้สามารถมีมุมมองที่กว้างมากกว่าคิดเข้าข้างตนเองไปวัน ๆ

 

2. ใบหน้า

บึ่งตึง ไม่มีรอยยิ้ม หน้านิ่ง  หน้าดุตลอดเวลาขาดรอยยิ้มในการต้อนรับผู้คน

วิธีแก้ไข ให้เป็นพนักงานมืออาชีพ

ฝึกยิ้มไว้เยอะ ๆ เพราะรอยยิ้มจะทำให้ดึงดูดผู้คนทำให้เกิดความเป็นมิตร 

เพราะเก่งแค่ไหนก็ทำงานตัวคนเดียวไม่ได้

ดังนั้น ยิ้มเพื่อสร้างมิตร ดีกว่า บึ่งตึงตนจนเกิดเอือมระอา นะครับ

 

3.ตา

มองแคบ มองแค่วันต่อวัน  ขาดวิสัยทัศน์ในการทำงาน 

ใช้สายตาในการมองคนอื่นด้วยการเหยียดหยามและสังเกต จับผิดคนอื่นอยู่ตลอดเวลา

วิธีแก้ไข ให้เป็นพนักงานมืออาชีพ

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ จงใช้สายตามองผู้อื่นด้วยแววตาที่อ่อนโยน รู้จักใช้สายตา

ในการมองสิ่งรอบตัวอย่างเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง 

และรู้จักสร้างวิสัยทัศน์ในการวางเป้าหมายระยะยาวมากกว่ามองแค่วันต่อวัน

 

4.หู

ปิดกั้นความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยอมรับฟังคนรอบข้าง แต่ฟังพียงเสียงตนเอง

อีกทั้งหากฟังก็มักจะเชื่อแบบง่าย ๆ โดยขาดการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ก่อนลงมือทำ

วิธีแก้ไข ให้เป็นพนักงานมืออาชีพ

พร้อมรับฟังผู้อื่นอยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการทำงาน

และเมื่อรับฟังเสร็จ ก็ต้องมีหลักคิด วิเคราะห์ และแยกแยะก่อนลงมือทำ

 

5.ปาก

พูดจาไม่สร้างสรรค์ ให้ร้ายผู้อื่นพูดทุกครั้งทำให้ผู้ฟัง เสียหาย เสียหน้า เสียใจ และเสียความรู้สึก

อีกทั้งยังขาดรอยยิ้มในการสื่อสารกับคนรอบข้าง

วิธีแก้ไข ให้เป็นพนักงานมืออาชีพ

พูดแต่ละครั้งต้อง คิดก่อนพูด ไม่พูดส่อเสียด พูดทำร้ายจิตใจคนอื่น แค่ควรพูดในเชิงที่สร้างสรรค์

ไม่ใช่อารมณ์ผสมในการพูด และต้องรู้จักใช้ปากในการทักทายผู้อื่นด้วยรอยยิ้ม 

ด้วยคำว่า สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณผู้อื่นอยู่เสมอ

 

6.ใจ

ใจดำ เห็นแก่ตัว ไม่เกียรติผู้อื่น ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ในการทำงานไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง

ขาดการรักในงานที่ทำ ชอบคิดแย่ ๆ ต่อผู้อื่น ไม่ใส่ใจรับผิดชอบในการทำงาน 

และท้อถอยกับปัญหาทุกครั้งในการทำงาน

วิธีแก้ไข ให้เป็นพนักงานมืออาชีพ

รักงานที่ทำไม่คิดริษยาหรือทำร้ายผู้อื่นรับผิดชอบงานให้เต็มร้อยสู้กับปัญหาทุกครั้งที่เจอ

อีกทั้งต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่น มีจิตใจโอบอ้อมอารี และช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่เขาเดือดร้อน

 

7.มือ/แขน

ใช้ปากในการพูดมากกว่าลงมือทำ ไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่นและชี้นิ้วต่อว่าผู้อื่น

วิธีแก้ไข ให้เป็นพนักงานมืออาชีพ

เน้นการลงมือทำพร้อม ๆ กับคำพูด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการรับรู้ต่อผู้อื่น

อีกทั้งต้องรู้จักใช้มือในการไหว้ผู้อื่น ใช้ในการช่วยเหลือให้กำลังใจต่อผู้อื่น ชื่นชมผู้อื่น

มากกว่าใช้คำพูดเพียงอย่างเดียว เชื่อผมเถอะ !!

 

8.ขาเท้า

นั่ง ยืนอยู่กับที่ ทำงานเชิงรับรอแต่คนอื่นจะเดินเข้าหา มากกว่าเป็นฝ่ายเข้าหาผู้อื่น

วิธีแก้ไข ให้เป็นพนักงานมืออาชีพ

การทำงานที่ดี เชิงรุก นั้น เราต้องกล้าที่จะเดินเข้าหาผู้อื่นก่อน 

เช่น หากเจอลูกค้าต้องเดินเข้าหาลูกค้ามากกว่าให้ลูกค้า

เดินมาหาตนเอง และกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่เป้าหมาย 

และพร้อมเผชิญกับความเป็นจริงหากสิ่งที่คิดไม่ใช่สิ่งที่หวัง 

จงกล้าถอยหลังกลับมาได้ทุกครั้งเพื่อตั้งหลัก 

และพร้อมจะหาทางใหม่เพื่อไปสู่เป้าหมายที่คิดไว้

 

การทำงานในองค์กรนั้น สิ่งสำคัญ คือ ความรับผิดชอบ ที่ต้องคำนึงอยู่เสมอ

และทำให้เกินร้อย ทำให้เกินเงินเดือนที่ได้รับ ยอมเหนื่อยเพื่อสร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ 

เพื่อต่อยอดในอนาคต มากกว่าที่ทำงานแบบชิว ๆ สบาย ๆ และลำบากในบั้นปลาย

ไม่มีงานไหนที่สบาย และได้รับเงินเดือนสูง ๆ หรอกครับ นั่นมันเป็น นิยาย ความฝัน

แต่ความเป็นจริง เราต้องทำงานหนัก ถึงจะสบายในบั้นปลาย


"แต่คำว่า หนัก คงไม่ใช่ใช้แต่แรงงานอย่างเดียว แต่ต้องมีวิธีคิดในการทำงานด้วยเสมอ

จะทำให้ผ่อนแรงเราได้ และควรทำงานที่รัก ทำให้สนุก เพราะหากเราสนุก เราจะมีความสุข"

 

ท่ามกลางปัญหาที่เจอ มากกว่าท้อถอยกับปัญหาที่เจอ

ผมเชื่อว่า งานทุกงาน มีคุณค่าในตัวเองเสมอ หางานนั้นให้เจอ และทำงานนั้นอย่างมืออาชีพ

มากกว่าทำไปวัน ๆ เชื่อผมเถอะ !!

 

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

 

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ (กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,353