3 อุปนิสัยสร้างหัวหน้างานที่ดี

หัวหน้างานที่ดี เป็นอย่างไร ?

ทุกครั้งที่ผมไปบรรยายหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ผมมักตั้งคำถามกับคนเรียนเสมอ หัวหน้างานที่ดีในอุดมคติเป็นอย่างไร ?
หลาย ๆ คนมักจะตอบมาว่า อยากมีหัวหน้างานที่พร้อมรับฟัง ส่วนใหญ่ตอบเรื่องนี้กว่า 80%
อยากมีหัวหน้างานที่ยุติธรรม แก้ไขปัญหาได้ บลา ๆ

สุดท้ายแล้วเราอยากมีหัวหน้างานแบบไหน เราคงเลือกไม่ได้หรอกครับ
แต่เราสร้างได้เสมอ นั่นคือ สร้างให้ตนเองเป็นหัวหน้างานที่ดี อะไรที่เราไม่ชอบ เราก็อย่าไปทำกับลูกน้องของเรา
เพราะหากเราอยากมีหัวหน้างานที่พร้อมรับฟัง
ซึ่งปัจจุบันหัวหน้างานของเราก็ไม่ค่อยจะฟังเราเท่าไหร่
แต่เวลาเราไปคุมงานลูกน้อง เราก็บ้าอำนาจไม่เคยฟังลูกน้องเช่นเดียวกัน
แบบนี้ก็ไม่ต่างจากหัวหน้างานเราเช่นเดียวกัน

ผมเชื่อเสมอว่า เราสามารถออกแบบแนวทาง การเป็นหัวหน้างานได้เสมอ
แค่เราเข้าใจแนวทาง การบริหารคนให้ได้ ผ่านแนวคิด 3 ข้อ คือ

1.ต้องเห็นอกเห็นใจลูกน้อง
2.ต้องให้อิสระการทำงานกับลูกน้อง
3.ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง

เรามาดูแนวทางทีละข้อกันครับ

1.ต้องเห็นอกเห็นใจลูกน้อง

การทำงานร่วมกับคนต้องเข้าใจความรู้สึกว่า แต่ละคนมีความคิด ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป
การทำงาน เราคงจะมองคนเป็นหุ่นยนต์ไม่ได้ครับ แต่เราต้องเข้าใจว่า แต่ละคนแตกต่างกัน
ดังนั้น การทำงานควรยืดหยุ่น ปรับให้เหมาะสมกับลูกน้องในแต่ละประเภท

เช่น คนบางคนชอบให้พูดตรงไปตรงมา แต่บางคนชอบรายละเอียด
ทั้งนี้ การทำงานกับคนหมู่มาก ควรต้องมีระบบการทำงานให้ชัดเจน
ใช้เหตุผลในการทำงานกับคนหมู่มากเพื่อเป้าหมาย
แต่ยืดหยุ่นในวิธีการและพร้อมเปิดใจรับฟัง
ทุก ๆ ความคิดของลูกน้องเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

2.ต้องให้อิสระการทำงานกับลูกน้อง

การทำงานกับลูกน้องที่มีความสามารถ
ควรให้อิสระทางความคิดให้โอกาสได้ทำสิ่งใหม่ ๆ มากกว่าที่หัวหน้างานลงไปล้วงลูกเองในทุก ๆ เรื่อง
หน้าที่ของหัวหน้า คือ การมองภาพรวมมากกว่า
ส่วนรายละเอียดควรปล่อยให้ลูกน้องได้มีโอกาสตัดสินใจและฝึกให้ลูกน้องได้พัฒนาการทำงานให้เก่งขึ้น

ลูกน้องเก่ง หัวหน้าสบาย แต่กว่าจะเก่งได้ หัวหน้าก็ต้องใส่ใจ สอนงาน พัฒนาลูกน้อง
ให้โอกาสและคอย Feedback เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง

3.ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง

การปกครองคน ต้องใช้ใจนำอำนาจ
เรื่องของใจ ความหมาย บริหารคนด้วยสไตล์ที่เข้าถึง ไม่ถือเนื้อถือตัว
แต่สามารถพูดคุยได้แบบไม่เป็นทางการ เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว
และไม่จำเป็นต้องรอให้ลูกน้องทักก่อน
แต่ตัวหัวหน้าควรทักทายลูกน้องก่อนด้วยความเป็นกันเอง

ส่วนอำนาจ สามารถใช้ได้ไหม ? ผมขอตอบว่า ได้
แต่ใช้ในกรณีที่ลูกน้อง เกิดความผิดพลาดในการทำงานที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
เพื่อการแนะนำและให้ Feedback ในการทำงาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

เด็ดขาดในการทำงานแต่ยืดหยุ่นนอกเวลางาน

หวังว่าแนวคิดการเป็นหัวหน้างานที่ดี
จะมีประโยชน์ในการนำไปปรับใช้นะครับ สร้างตนเองให้คนอื่นศรัทธานั้นไม่ยาก
แค่เรานั้นเริ่มต้นด้วยทัศนคติเชิงบวก

คือ คิดดีต่อตนเองและคิดดีต่อผู้อื่น
ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนครับ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบรรยาย การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มากว่า 50 ปี ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการ 16 สาขา
�ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ราชบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร จังหวัดกาญจนบุรี

 

คิดบวก คิดถึง ด็อกเตอร์ฟิช

www.drfish.training

Visitors: 753,357