7 วิธีคิดสร้าง Productivity ในการทำงาน

การทำงานในองค์กร
สิ่งที่คนในองค์กรจำเป็นต้องมี
เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมาย
ท่ามกลางการแข่งขัน
จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หลาย ๆ ปัจจัยนั่นคือ

  1. การสร้างทัศนคติด้วย Growth Mindset
  2. การมีทัศนคติในการป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  3. การสื่อสารประสานงาน และปรับตัวเข้าหาคนในหลาย ๆ สไตล์
  4. การบริหารเวลา การจัดการงานด้วยกฎ 80/20
  5. การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
  6. การสร้าง Productivity ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  7. การทำงานเป็นทีมเข้าใจบทบาทและเคารพในระบบการทำงานร่วมกัน

ทั้ง 7 ข้อคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ในทุก ๆ วัน
ทั้งคนที่มีบทบาทเป็นหัวหน้างาน และบทบาทการเป็นลูกน้อง
เรามาดูแนวทางกันทีละข้อครับ

1.การสร้างทัศนคติด้วย Growth Mindset

ต้องมีทัศนคติเราคือเจ้าขององค์กรและเข้าใจ
สถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
รวมถึงต้องพร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

2.การมีทัศนคติในการป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ต้องเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตนำมาป้องกันอย่าให้เกิดซ้ำ
และพร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะในสิ่งที่คาดไม่ถึง
กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ เพราะโลกเปลี่ยนทุกวัน

ความผิดพลาด คือ การเรียนรู้ แต่ก็อย่าผิดพลาดในเรื่องเดิม ๆ

3.การสื่อสารประสานงาน และปรับตัวเข้าหาคนในหลาย ๆ สไตล์

การทำงานกับ คน ย่อมมีความแตกต่างกันในมุมคิด
แต่ถ้าเราเคารพความคิดซึ่งกันและกัน มองภาพรวมมากกว่าภาพความคิดของตนเอง
ย่อมทำให้การสื่อสารราบรื่นและลดความขัดแย้งได้เยอะเลย

4.การบริหารเวลา การจัดการงานด้วยกฎ 80/20

กฎของพาเรโต บอกไว้ว่า จงโฟกัสเพียง 20% เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 80%
พูดง่าย ๆ ต้องทำงานที่สำคัญต่อชีวิตและการทำงานให้มาก ลดสิ่งที่ไม่สำคัญ
และทำให้เสียเวลาลงไป จะทำให้เรามีเวลาขึ้นอีกเยอะเลย

5.การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน

ต่อเนื่องจากข้อที่ 4 สิ่งที่จะทำให้เรามีเวลามากขึ้นนั่นคือ
การศึกษาระบบเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการทำงาน
ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากในช่วงเริ่มต้น แต่ถ้าทำบ่อย ๆ เทคโนโลยีย่อมช่วยเราได้เยอะเลย

6.การสร้าง Productivity ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

โลกเปลี่ยนทุกวัน อย่ารอให้คนอื่นมาบอกเราว่าเราต้องเรียนรู้นะ
แต่เราต้องรู้ตนเองการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ
ไม่ต้องเยอะหรอกครับแค่วันละ 1% แต่ศึกษาทุกวัน
ผ่านการอ่าน ฟัง สังเกตเขียน พูด เพื่อทำให้ตนเองเก่งขึ้น
เมื่อเราเก่งขึ้นโอกาสจะเปิดกว้างอีกมากมาย

7.การทำงานเป็นทีมเข้าใจบทบาทและเคารพในระบบการทำงานร่วมกัน

เก่งแค่ไหนก็ทำงานคนเดียวไม่ได้เราต้องมีทีมที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพราะแต่ละคนย่อมมีความเก่ง ความถนัดที่แตกต่างกันไป

เปรียบเทียบง่าย ๆ เหมือนทีมฟุตบอลที่มี 11 ผู้เล่นที่มีความถนัดและความสามารถที่ไม่เหมือนกัน
คนนี้ยิงประตูเก่งอาจเล่นศูนย์หน้า คนนี้จ่ายบอลดีเล่นกองกลางทำเกมส์คนนี้ยืนตำแหน่งดีเล่นกองหลัง
คนนี้ไม่กลัวลูกบอลมาเล่นประตูทุกคนมี JOB แต่เวลาเล่นก็ช่วยกันเล่น เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการเล่น

องค์กรก็เช่นเดียวกันทุกคนมีความสำคัญหมด แต่ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่

ผู้นำทีม 

ต้องถ่อมตัว เข้าถึงง่าย แต่ก็ต้องกล้าตัดสินใจให้เด็ดขาดในเรื่องงานและเรื่องคน

ผู้ตาม

มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน พัฒนางานอยู่เสมอกล้าสื่อสาร กล้านำเสนอ และเคารพในการตัดสินใจของผู้นำ

ระบบการทำงาน

ต้องยืดหยุ่น มีความยุติธรรมและทุกคนต้องเดินตามระบบไปด้วยกัน

7 มุมมองที่ผมเชื่อว่า หากเราทำได้ย่อมเกิดประโยชน์ต่อตนเองมาก ๆ
เพราะถ้าทุกคนเก่ง องค์กรโต เราย่อมมีความมั่นคง
แต่ถ้าวันนี้ทุกคนยังทำงานแบบเดิม ๆ องค์กรเริ่มไม่โต
ความมั่นคงเริ่มน้อยลง แล้วเราจะอยู่อย่างไร
โดยเฉพาะคนที่อายุมากแล้ว

ฝากบทความนี้ให้คิดนะครับ

คิดบวก คิดถึง ด็อกเตอร์ฟิช

บทความโดย มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร CEO สถาบันฝึกอบรมด็อกเตอร์ฟิช

Visitors: 753,353