บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง ไทยแลนด์ จำกัด

หลักสูตร หลักสูตรเทคนิคการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล 

วิทยากร เกษมสิทธิ์  ภูครองตา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด เพชรบุรี

Visitors: 722,411