บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บริษัท ทัทซูโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ 

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ปทุมธานี

Visitors: 754,963