บริษัท เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Visitors: 753,408