บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี่ การ์ด จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี่ การ์ด จำกัด

หลักสูตร ารสร้างมาตรฐานการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด นครราชสีมา

Visitors: 741,186