บริษัท โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

หลักสูตร Leadership & Growth Mindset

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-15.30 น. 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 

Visitors: 753,357